Výbor RZ

Poďakovanie predchádzajúcemu výboru: predsedníčka Lenka Michačová
 
Ďakujeme predchádzajúcemu výboru Rodičovského združenia za dobrú spoluprácu 
a podávam návrh na nový výbor RZ:
 
Predsedníčka RZ:                          Lenka Michačová
Pokladníčka:                                  Kitty  Maczková
 
Členovia:              Marta Huslicová
                           Adriana Galisová
                           Hana Harcsová  
                           Kristína Farkašová
                           Erika Csontóová
                           Tímea Lebóová
                           Viktória Makatová
                      
 
Návrh na príspevok RZ na školský rok 2017/2018 je 20,- Eur.