Výbor RZ

Poďakovanie predchádzajúcemu výboru: predsedníčka Lenka Michačová
 
Ďakujeme predchádzajúcemu výboru Rodičovského združenia za dobrú spoluprácu 
a podávam návrh na nový výbor RZ:
 
Predsedníčka RZ:                          Mgr. Cs. Gergely
Pokladníčka:                                  Mgr. K. Maczková
 
Členovia:              M. Huslicová
                           Ing. A. Galisová, PhD.
                           J. Melišeková  
                           Mgr. K. Farkašová
                           Ing. V. Makatová
                           Ing. S. Fuleková Vadkerti