Nástenka

Doplňujúce informácie z RÚVZ

31.05.2020 16:36
VÁŽENÍ RODIČIA! VENUJTE PROSÍM POZORNOSŤ NOVÝM - DOPLŇUJÚCIM INFORMÁCIÁM Z RÚVZ. Podľa najnovších nariadení pedagóg nemôže prevziať dieťa s telesnou teplotou nad 37 °C!!!!! Žiadame preto rodičov, aby plnou mierou dbali na pokojný, harmonický a nenáhlivý príchod dieťaťa do MŠ, nakoľko stres a...

—————

Bezpečnostné opatrenia pri nástupe do MŠ

28.05.2020 22:33
NARIADENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ PRI NÁSTUPE DIEŤAŤA DO MŠ. Milí rodičia, venujte prosíme Vás pozornosť nasledovným informáciám. MŠ bude od 1.6.2020 v prevádzke od 7:00 do 16:00 hod.  V prevádzke sú dve triedy. Trieda MAČIATOK – predškoláci a trieda VČIELOK – stredná a...

—————

OZNAM OHĹADNE OTVORENIA MATERSKÝCH ŠKOL

20.05.2020 15:48
Vážení rodičia! Zriaďovateľ obce Dvory nad Žitavou umožňuje otvorenie materskej školy od 1.6.2020 podľa rozhodnutia ministerstva školstva. Prevádzka MŠ bude zabezpečená od 7:00 do 16:00 hod. Počet detí v jednej skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministerstva je najviac 15 detí. Z toho dôvodu...

—————

Zápis detí do Materskej školy, J. A. Komenského 27,941 31 Dvory nad Žitavou na šk. rok 2020- 2021

16.04.2020 11:43
      Riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom Obcou Dvory nad Žitavou  v zmysle novely školského  zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe odporúčania MŠVVaŠ SR oznamuje, že...

—————

Občianske združenie Dvorkáčik pri Materskej škole J. A. Komenského 1891/27, 941 31 Dvory nad Žitavou

23.01.2020 14:26
Milí rodičia a priatelia našej materskej školy, v týchto chvíľach sa rozhodujete, koho podporíte 2 % vašich daní. Touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou  o pomoc a podporu pre našu materskú školu, ale aj pre Vaše deti. Dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu...

—————

Čo potrebuje škôlkar do materskej školy:

30.08.2018 10:46
1.Oblečenie  Prezuvky – papučky ( klasické pevné )  Oblečenie na prezlečenie ktoré je pohodlné ( napríklad tepláky ) Náhradné oblečenie     Hygienické potreby 6 toaletných papierov 3 tekuté mydlá 1 servítky 2 krabice vreckoviek 2 balíky hygienických vreckoviek 2 zubné...

—————


Kontakt

MŠ - slovenská Dvory nad Žitavou

J.A. Komenského 27
94131 Dvory nad Žitavou


035/6484741