O nás

 Materská škola je 3-triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom možnosť poldenného pobytu. Mateská škola je umiestnená v účelovej budove. Prízemie tvorí vstupná hala, dve triedy s príslušnými priestormi, miestnosť pre prevádzkových pracovníkov, kancelária, učebňa pre deti a kuchyňa s príslušnými priestormi. 

" Tu každé dieťa plaché ako laň na hlávke cítí teplú dlaň. "