Interné projekty

Materská škola  podporuje osobnostný rozvoj detí, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí predprimárnym vzdelávaním. Jej súčasť tvoria aj naše interné projekty.

 

                Interný projekt          GRAFOMOTORIKA

           Interný projekt      CIVILNÁ  OCHRANA

           Interný projekt      PREVENCIA  DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

           Interný projekt      KROK  ZA  KROKOM

           Interný projekt      ENVIROMENTÁLNA  VÝCHOVA

           Interný projekt      ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL