Personálne obsadenie

- riaditeľka MŠ:          Mgr. Dana Viczenová

- učiteľka MŠ  :          p. Helena  Zábraczká

- učiteľka MŠ  :          JUDr. Adriana Petránová

- učiteľka MŠ  :          p. Kristína Maczková

- učiteľka MŠ :           p. Mária Vadkertiová

- učiteľka MŠ  :         Bc. Simona Mandáková

- školník MŠ      :        p. Miroslav Vadkerti

- upratovačka MŠ :    p. Helena  Tanková