Personálne obsadenie

- riaditeľka MŠ:          Mgr. D. Viczenová

- učiteľka MŠ  :          p. H. Zábraczká

- učiteľka MŠ  :          JUDr. A. Petránová

- učiteľka MŠ  :          p. K. Maczková

- učiteľka MŠ :           p. M. Vadkertiová

- učiteľka MŠ  :         Mgr. S. Mandáková

- školník MŠ      :        p. M. Vadkerti

- upratovačka MŠ :    p. H.  Tanková