Prevádzka v MŠ

MŠ je v prevádzke v prac. dňoch od 6:30 h. do 16:30 h.

Riaditeľka MŠ :   Mgr. Dana Viczenová

Konzultačné hodiny:   11:00 h. – 12:00 h.

Súčasťou MŠ je i školská jedáleň.

Vedúca školskej jedálne :   p. Gizela Kormendiová

    Rodič privádza dieťa do MŠ od 6.30 do 8.15 h.