Vedenie MŠ

Pedagogické pracovníčky, ktoré pôsobia v našom predprimárnom zariadení sú:
 
Riaditeľka MŠ:  Mgr. Dana Viczenová
 
Stredná skupina detí ( skupina - Mačiatka ) : p. uč. Mgr. Dana Viczenová
                                               p. uč. Helena Zábraczká
 
 
Veľká skupina detí ( skupina - Včielky ): p.uč. JUDr. Adriana Petránová     
                                        p. uč. Kristína Maczková
Malá skupina detí ( skupina - Levíčatá ): p. uč. Mgr. Simona Mandáková
                                        p. uč. Mgr. Betina Bajkaiová
 
Pedagogické pracovníčky sa striedajú v pravidelných intervaloch, jedna predpoludní a jedna popoludní. Vyučovacím jazykom je jazyk slovenský. Učitelia predprimárneho zariadenia spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. Do triedy materskej školy zaraďujeme spravidla deti rovnakého veku. Prostredie MŠ spĺňa estetické a emocionálne kvality. Je útulné, príjemné a harmonické. V interiéri aj v exteriéri materskej školy je zabezpečené tvorivé edukačné a hravé prostredie. Škola pracuje podľa nového štátneho vzdelávacieho programu a podľa školského vzdelávacieho programu: Čarovný svet. 
 
                                                                        Tešíme sa na Vás i Vaše deti